Waar ben jij met je aandacht?

In klaslokaal A2.10 zitten 30 leerlingen. De jongste in de klas is 12 jaar, de oudste net 14. Marco zit voor in de klas. Jim zegt iets over het rode haar van Kim. Marco ziet haar schrikken, vindt dit oneerlijk. Ze krijgt al zo vaak vervelende opmerkingen, ook van andere klasgenoten. Voor hij hierover na kan denken heeft hij een scherpe opmerking tegen Jim gemaakt. De klas lacht, want wat heeft Marco Jim mooi op zijn nummer gezet. Jim krijgt een rood hoofd. Ook dat voelt niet oké voor Marco, was helemaal niet zijn bedoeling. Het lijkt daarna wel weer even rustig in de klas. Marco ziet dat Kim nog sip kijkt. Tina probeert haar te troosten. Zal het helpen, vraagt hij zich af? Hij kijkt naar de leraar die onverstoorbaar doorgaat met zijn les. Marco vraagt zich af hoe hij dat voor elkaar krijgt. In het midden van de klas zit Pim. Pim heeft thuis veel problemen. Marco vindt dat hij vandaag bleek ziet. Marco weet dat hij zelf al nauwelijks kan slapen als zijn moeder even boos op hem is geweest. Hij kan zich voorstellen dat Pim zich met al die problemen thuis dan helemaal beroerd zal voelen. Marco kan de onrust die Pim uitstraalt als kippenvel op zijn huid voelen.

Dan hoort hij zijn naam. Als hij opkijkt staat de leraar vlak voor hem. “Kun jij het antwoord geven, Marco?” vraagt de leraar vriendelijk. Marco kijkt hem wazig aan. Het antwoord? Hij weet niet eens wat de vraag was!

Sommige kinderen beleven intensief, gebruik makend van al hun zintuigen. Sommige kinderen voelen ook sterk de gevoelens van anderen. Kun je je voorstellen dat het voor deze kinderen moeilijk is om met hun aandacht bij de les te blijven? Samen met deze kinderen op zoek gaan naar handige oplossingen kan ze enorm helpen om met de aandacht bij zichzelf en bij de les te blijven.

We praten erover als hij bij me komt. Hij heeft moeite om zich te concentreren in de klas. Hij voelt elke keer zoveel. We praten over hoe hij zijn aandacht beter kan focussen. Hij bedenkt oplossingen die goed bij hem passen.

De volgende keer zit hij voor in de klas. Hij heeft met de leraar afgesproken dat dit voortaan zijn vaste plek is. Hij kan zich beter op de les focussen als hij niet ziet wat er allemaal bij de andere kinderen speelt.

Leave a Reply