Sensikids voor hoogsensitieve kinderen

Sensikids trainingen voor kinderen van 5-15 jaar

Wat hoort allemaal bij deze trainingen:

 • een intakegesprek van anderhalf uur met ouder(s)/verzorger(s) en kind *
 • 7 trainingsmomenten van anderhalf uur met je kind, afsluitend met een kwartier waar jij als ouder(s)/verzorger(s) bij aanwezig bent (na de pubersessies zijn ouders niet aanwezig, wel is er de mogelijkheid van een eindgesprek van een half uur tussen ouder(s) en coach).
 • een werkboek en een mapje met verschillende werkvormen

Ik voel me Oké training voor kinderen van 5-6  jaar (soms is een 4 jarig kind ook al in staat om de training te volgen) (individueel of met twee kinderen uit één gezin/familie)

Tijdens deze training van 7 keer een uur help ik jouw sensitieve en prikkelgevoelige kleuter emoties van zichzelf en anderen herkennen. Ook als jouw kind een sensitieve en prikkelgevoelige vroege leerling is heeft hij/zij veel aan deze training

Met behulp van spel, rijm, beweging en handpoppen maak ik jouw kind bekend met de vier primaire emoties (blij, bang, boos, verdrietig). De bedoeling is dat je kind spelenderwijs emoties en allerlei situaties beter in leert schatten. Juist het goed inschatten van emoties kan nog moeilijk zijn voor jonge kinderen. Zij kunnen bijvoorbeeld denken dat een juf boos is, omdat zij nadenkend kijkt.

Jonge kinderen oefenen nog niet uit zichzelf, daarom is het belangrijk dat jij thuis gaat oefenen met je kind. Je leest thuis de verhalen over Bim en Bam nog eens voor, je speelt de spelletjes die werden gemaakt tijdens de training.

Jij leert als ouder/verzorger stress sneller herkennen bij je kind. Ook leer je handig om te gaan met schrik en angst en krijg je tips over omgaan met boosheid. Na de training kun je makkelijker communiceren met je kind.

Ontmoet Evie en Floki. Zij helpen de kleuters zich beter op hun gemak voelen tijdens de Ik voel me Oké training

Ik ben Oké training voor kinderen van 7-9 jaar (zowel individueel als in groepjes van maximaal 4 kinderen uit één gezin/familie)

De training is geschikt voor alle kinderen, en vooral voor sensitieve prikkelgevoelige kinderen. Tijdens de 7 keer durende cognitieve training stem ik me als coach af op jouw kind. Dit doe ik door te werken met herkenbare verhalen, (kaart)spelletjes, ontspanningsoefeningen, visualisatie-oefeningen en filosofische gesprekjes.

Tijdens de training leren de kinderen:

 • Stress te herkennen en ontspanningsoefeningen doen.
 • Hun eigen kwaliteiten kennen.
 • Benoemen wat ze meemaken en zichzelf beter ontspannen.

Ik werk met de begrippen Ojee en Oké! de Stressladder, Schrik! de ruimte om je heen, de zintuigenboom en jezelf zijn.

Tijdens de training maken we gebruik van het werkboek ‘Ik ben oké!’ en krijgen de kinderen een extra map waarin zij alle werkvormen kunnen verzamelen die tijdens de training gemaakt worden. Het boek en de map gaan elke keer mee naar huis zodat de kinderen thuis en op school verder kunnen met wat ze tijdens de training geleerd hebben.

Aan het eind van de training:

 • Zijn de kinderen weerbaarder.
 • Begrijpen zij zichzelf beter.
 • Hebben zij geleerd hoe ze handige oplossingen kunnen verzinnen als er iets onverwachts of vervelends gebeurt.
 • Hebben ze geleerd positief te denken.
 • Kunnen ze mensen meestal beter begrijpen

Ik doe het anders, en dat is Oké  voor kinderen in de bovenbouw (zowel individueel als in groepjes van maximaal 4 kinderen uit één gezin/familie)

De training is geschikt voor alle kinderen, en vooral voor sensitieve prikkelgevoelige kinderen. Tijdens de 7 keer durende cognitieve training stem ik me als coach af op jouw kind. Dit doe ik door te werken met herkenbare verhalen, sociale(strip)verhalen, (kaart)spelletjes, ontspanningsoefeningen, visualisatie-oefeningen en filosofische gesprekjes.

Het doel van deze training is dat je kind emoties bij zichzelf en bij anderen beter leert kennen. We bespreken sociale vaardigheden en kijken hoe je kind beter met de emoties om kan gaan, boosheid is hierbij een belangrijk onderdeel.

Tijdens de training leren kinderen:

Helder denken, het redeneren versterken, inzicht in eigen handelen krijgen, gevoelens van anderen inschatten, oorzaak en gevolg beter begrijpen, zelfbewustzijn ontwikkelen, ik-besef ontwikkelen, sociale vaardigheden, positief denken en positieve oplossingen vinden.

Deze training is ook geschikt voor beelddenkers of voor kinderen die een lichte vorm van autisme hebben.

 

Powerpubertraining voor tieners (zowel individueel als in groepjes van maximaal 4 kinderen uit één gezin/familie)

Deze training is gemaakt voor (hoog)sensitieve tieners, maar is geschikt voor alle tieners die behoefte hebben aan onderstaande:

 • leren plannen en ordenen van huiswerk.
 • emoties leren herkennen en erkennen.
 • positiever leren denken.
 • zich meer ontspannen willen voelen.
 • informatie over de uitstraling van anderen en zichzelf (beter) leren begrijpen.
 • talenten en kwaliteiten leren ontdekken en daar waar nodig is inzetten.
 • Meer zichzelf leren zijn en hun eigen plek innemen.
 • Meer begrijpen over energie en sfeer in hun omgeving.

De tieners leren naast bovenstaande ook meer over hun leerhersenen en automatische hersenen. Tijdens de training maak ik gebruik van herkenbare verhalen, sociale strip verhalen, ontspanningsoefeningen, filosofische gesprekjes

 

* Het intakegesprek is bedoeld om elkaar beter te leren kennen en te zien of ik de training nog beter op jouw kind kan laten aansluiten. Wanneer jij of je kind na de intake besluiten toch niet verder te willen met de training betaal je slechts voor het intakegesprek.