Hoogsensitief?

Ook voor jou schijnt de zon tussen de wolken. Je hoeft alleen maar te kijken.

Je hebt een sensitief prikkelgevoelig karakter en/of je hebt een sensitief of prikkelgevoelig kind, ook wel hoogsensitief genoemd.

Ik wil beginnen met te benadrukken dat (hoog) sensitiviteit een uiting van karakter is. Als ik over (hoog)sensitieve kinderen, mensen of ouders spreek heb ik het over kinderen, volwassenen of ouders die prikkels intensiever verwerken en intenser beleven. Door deze 2 eigenschappen stapelt de stress zich makkelijk op in het lichaam van deze kinderen en volwassenen.  De stress die zich opbouwt in hun lichaam kunnen ze op verschillende manieren uiten. De ene persoon wordt driftig of dwars en de andere persoon trekt zich juist in zichzelf terug. Voor deze mensen is het belangrijk dat zij een coach vinden die zich goed op hen afstemt zodat zij stress beter leren (her)kennen en hier steeds beter mee om kunnen gaan of het soms zelfs kunnen voorkomen. Omdat ik zelf hoogsensitief ben kan ik mij makkelijk op deze groep kinderen en volwassenen afstemmen. Ik heb mijn opleiding bij Sensikids gevolgd waardoor ik kennis heb van hetgeen hoogsensitieve kinderen nodig hebben om lekker in hun vel te zitten, daarnaast ben ik gespecialiseerd in coachen van hoogsensitieve volwassenen.

Kwaliteiten en schaduwzijden van hoogsensitieve kinderen en volwassenen

 • prikkelgevoelig (prikkelmijder) (70%), onderprikkeld (prikkelzoeker) (30%)
 • intenser prikkels verwerken
 • intense reacties op interne en externe prikkels
 • sterk spiegelend vermogen; met hun aandacht bij anderen en de behoeften van de ander (bewuster van de gevoelens van de ander), maar het verwerken gebeurt in hun eigen innerlijke wereld (rijk innerlijke wereld)
 • hulpvaardig, vriendelijk, gewetensvol, tolerant, empathisch/ invoelend, creatief, visueel-ruimtelijk ingesteld
 • zich anders voelen dan anderen
 • sterk voorstellingsvermogen
 • bepaalde wijsheid (snel van begrip)
 • vaak natuur- en zelfslim
 • grote behoefte aan zinvol geestelijk leven
 • De schaduwzijde is dat deze kinderen en ouders meer invloed kunnen ondervinden van pijn, medicijnen en opwekkende middelen. Zij hebben vaker last van een overactief immuunsysteem en allergieën. Doordat ze elk detail aandacht geven kunnen ze perfectionistisch worden. Ze kunnen vaker hoofdpijn hebben omdat ze zoveel in hun hoofd zitten tijdens het intens verwerken.
 • Alle kwaliteiten waar je te voor zet kunnen een valkuil voor het kind of de ouder worden. De omgeving is vaak niet goed afgestemd op de kwaliteiten en de wijze van verwerken van de hoogsensitieve persoon. Omdat de hoogsensitieve personen wel sterk afgestemd zijn op hun omgeving kunnen zij hun eigenheid verliezen (geen ik-besef ontwikkelen), zij gaan dan teveel op in de ander. Hierdoor kunnen problemen in hun gedrag ontstaan. Afstemmen op deze groep mensen kan door te kijken naar hun specifieke soort gevoeligheid en naar hun meervoudige intelligentie en hierop inspelen.

Een paar tips hoe om te gaan met je (hoog)sensitieve kind
 • niet labelen; voorkom een fixed mind. Praat wel met ze over hun eigenschappen, hun eigenheid, verschillen tussen mensen in zijn, denken en voelen
 • geef ze zinvolle prikkels; hoog waarschuwende prikkels kunnen helpen hun concentratie te verhogen
 • versterk hun lichaamsbewustzijn (aarden: voeten goed op de grond – verbonden zijn met zingevende activiteiten)
 • helpt ze prikkels bewuster te registreren of hier juist aan gewend te raken. Belangrijker nog: leer ze onderscheiden wanneer ze overprikkeld/ onderprikkeld raken en hier zelf actie op leren nemen
 • prikkelmijdend kind: leren prikkels niet uit de weg te gaan; leren met aandacht van binnen naar buiten te gaan, leren positief te denken en positieve ervaringen te leren koesteren, leren dingen zelf te doen (let op: wees hierbij geduldig)
 • prikkelzoekend kind: leren hun reactie op prikkels uit te stellen; leren met hun aandacht van buiten naar binnen te gaan